Trygghet och trivsel

På Husensjö skola har våra lärare ett stort engagemang för varje enskild elev. Detta gör att vi kan erbjuda en familjär och trygg stämning hos oss. Vi gör vårt yttersta för att våra elever ska må bra, hela dagen.

I alla årskurser arbetar vi regelbundet med olika övningar som stärker elevernas självbild. En gång per termin får eleverna göra trivselenkäter. Det hjälper oss att få en bild av trivseln på skolan och vad som kan förbättras. Vid möten med dig som förälder diskuterar vi alltid trygghet och trivsel.

På rasterna har vi rastvakter med gula västar, så att de syns. Alla rastvakter har speciella positioner så att de tillsammans får en bra överblick av skolgården.

Vi har även tagit fram tydliga ordningsregler tillsammans med föräldrar och elever. För att alla ska veta vad som gäller inleder vi varje hösttermin med att berätta och skapa förståelse kring skolans regler och arbete för likabehandling.

Program mot mobbning

Olweus åtgärdsprogram är en metod med vilken man arbetar för att förebygga mobbning i skolverksamheten. Liksom för alla grundskolor i Helsingborg stads skolor är arbetet med Olweus en naturlig del av vardagen på Husensjö skola. Vi arbetar med programmet i form av rollspel, övningar och klassmöten med diskussioner som handlar om relationer och hur man ska vara mot varandra.