Så arbetar vi

Husensjö skola är en del av Helsingborgs stads skolor, som är det gemensamma namnet på stadens egna skolor. Tillsammans arbetar vi för att ge våra elever de bästa förutsättningarna för framtiden.

Vi garanterar att alla elever kan läsa och skriva efter sitt första skolår och räkna efter sitt andra. Hos oss har alla elever en personlig utvecklingsplan som utgår från deras talanger, drömmar och förutsättningar. Både elever och föräldrar får regelbundet veta hur det går i skolan. Vi har nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling.

På följande sidor kan du läsa mer om hur det pedagogiska arbetet ser ut hos oss på Husensjö skola. Allt från hur undervisningen ser ut, vilka metoder vi använder för att följa upp våra elevers kunskapsutveckling till hur vi upprätthåller den trygga och familjära stämning som karakteriserar Husensjö skola.