Råd och stöd

För att våra elever ska kunna utvecklas och lära sig så mycket som möjligt behöver de må bra. På Husensjö skola har vi ett elevhälsoteam består av skolledningen, specialpedagoger, skolsköterska, skolpsykolog och kurator.