Råd och stöd

För att våra elever ska kunna utvecklas och lära sig så mycket som möjligt behöver de må bra. På Husensjö skola har vi ett stödteam som består av skolsköterska, skolpsykolog och kurator. Till oss kan eleverna vända sig för att få råd och stöd.

Elevhälsan finns till för att stötta eleverna och skapa en trivsam miljö i skolan. Till oss kan eleverna komma med alla sorters problem, stora som små. Vi har tystnadsplikt.

Alla elever i förskoleklass erbjuds ett hälsosamtal tillsammans med sina föräldrar. Då samtalar vi kring hälsa och trivsel. Vi mäter, väger och undersöker syn och hörsel. Längd och vikt följs sedan upp i årskurs 2. Ett längre hälsosamtal erbjuds i årskurs 4 och 8.

Det vaccinationsprogram som påbörjats på barnavårdscentralen fortsätter i skolan. Vaccinationerna är frivilliga och som vårdnadshavare får du först ett skriftligt erbjudande som måste skrivas under. Du som förälder är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor kring ditt barns hälsa.

Skolsköterska

Zeljka Babic
Mottagning tisdag-fredag 08:00-11:00
Telefon: 042-10 76 08

Skolpsykolog

Maria Alwmark

Besök efter överenskommelse

Kurator

Helena Paulsson

Finns på skolan tisdag-fredag 08:00-16:00
Mobil: 0708-589714