search error_outline

Om oss

På Husensjö skola kommer ditt barns lärande i första rummet. Allt vi gör handlar om att se våra elevers behov för att kunna ge dem de bästa förutsättningarna för att utvecklas och må bra. Till vår hjälp har vi, förutom våra engagerade och lyhörda lärare, en rad beprövade verktyg och metoder.

Husensjö skola är en liten skola från 1910 med ljusa och charmiga lokaler. Den ligger i östra delarna av Helsingborg med närhet till grön- och naturområden. På skolan går drygt 450 elever. Här kan de börja redan i förskoleklass och fortsätta till årskurs 6. I närheten finns även förskolorna Adolfina, Äppelgården och Veingegatan samt Familjecentralen Alfahuset.

Ser till helheten

På Husensjö skola ser vi till hela människan – både på insidan och utsidan. Genom att skapa en positiv miljö där det finns en självklar plats för alla ser vi till att alla elever blir sedda och bekräftade. Vi lär eleverna att ta ansvar för sitt handlande och respektera andra människor. Detta utvecklar i sin tur stolta och självständiga barn.

I det pedagogiska arbetet använder vi oss av beprövade metoder för matematik- och språkinlärning. Kärnan i vår pedagogiska verksamhet är att hitta det bästa inlärningssättet för varje elev. Digitala verktyg är viktiga hjälpmedel för att bidra till en annan dimension i undervisningen, liksom att kunna erbjuda olika typer av material och miljöer beroende på var eleven befinner sig på kunskapsstegen. Läs mer om våra olika läromedel på sidan som handlar om undervisning.

Välkomna till Husensjö skola!

Här kan du få veta mer om våra fantastiska Rastskojare!