search error_outline

Jeanette Larsson är lärare i årskurs 5

Hej Jeanette! Vad jobbar du med?

Jag är lärare i årskurs 5 och arbetar på Husensjö skola sedan flera år tillbaka.

Varför har du valt att jobba på just den här skolan?

Just nu arbetar jag som klasslärare i årskurs 5 med härliga och aktiva elever. Jag arbetar i ett arbetslag, tillsammans med andra lärare för årskurs 5 och fritidspedagoger. Vi planerar och lägger upp mål med vår verksamhet gemensamt i hela laget och det som handlar om undervisningen planerar lärarna tillsammans. Ett bra samarbete ger oss de bästa förutsättningarna att utveckla undervisningen och jobba med de områden som vi är specialister inom. Jag trivs väldigt bra med våra elever och mina arbetskamrater!

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med att vara lärare är att få utmana, utveckla och undersöka tillsammans med elever och kollegor.

Vad är det bästa med att jobba i en av Helsingborgs stads skolor?

Vi som arbetar i Helsingborgs stad utmanas till att tänka nytt och följa med i forskning och utveckling, vilket vi på Husensjö har gjort med HBG-modellen, förstelärare, lärmiljöer, läslyftet, mattelyftet och genrepedagogik.

Vad vill du ge för råd till någon som vill jobba här?

På vår skola har vi fokuserat på IKT, formativ bedömning samt entreprenöriellt arbete under de senaste åren, vilket gör att vi har ett varierat arbetssätt med eleverna. Är du intresserad av detta och har viljan att hitta lösningar för att utveckla elevernas förmågor? Då kan du trivas hos oss!