Mediatek

Husensjö skola har sedan höstterminen 2016 ett nytt mediatek som ligger på första våningen i nya utbyggnaden. Hit kan eleverna gå på lektionstid men även på raster, både enskilt och tillsammans med pedagoger.

Till mediateket kan eleverna komma för att låna och läsa böcker, höra bokprat, lyssna på högläsning eller bara ta det lugnt. Här finns ett aktuellt och varierat utbud som hjälper till att väcka den viktiga läslusten. Det går också få hjälp av bibliotekarien om man behöver alternativa medier, till exempel talböcker.

På mediateket kan eleverna tillsammans med pedagoger skapa med hjälp av olika medier såsom bild, ljud, foto och film.

Här finner eleverna en miljö som inspirerar till skapande med hjälp av digitala medier, bland annat är en vägg förberedd för arbete med greenscreen.