Fritidshem

På Husensjö skola arbetar vi utifrån ”Hela barnet – hela dagen". Fritidshemmet är en viktig pedagogisk verksamhet där barnen får möjlighet att använda och utveckla sina teoretiska kunskaper i praktiken. Skolan och fritidshemmets personal har ett nära samarbete och på så sätt får ditt barn möjlighet att utveckla olika kunskaper och kompetenser under hela dagen.

På skolan har vi fyra fritidshem där barn mellan 6-12 år är välkomna, både före och efter skolan. Här kan de delta i aktiviteter, leka med kompisar, göra läxorna eller bara ta det lugnt. Våra fritidshem heter F-klass, Svalorna, Stjärnorna och Husan. Här är barnen uppdelade utifrån vilken årskurs de går i.

Fritids öppnar redan klockan 06:00 på morgonen och då serverar vi frukost till de barn som är hungriga. Fritids stänger för dagen klockan 17:30. Det är viktigt att du som förälder checkar in och ut ditt barn när du hämtar och lämnar. Då vet vi att ditt barn har kommit till skolan eller gått hem för dagen. Om någon annan ska hämta ditt barn, skriv då en lapp eller ring oss så att det inte uppstår några missförstånd.

Ett fritidshem för alla

På vårt fritidshem jobbar vi för att alla barn ska ha en meningsfull fritid. Vi utgår bland annat från det barnen arbetar med på skolan för att stärka barnens kunskap, men vi utgår även från behov, intresse eller nyfikenhet. Här låter vi barnen prova på många olika arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. Husensjö skola ligger i ett område som kan erbjuda stor variation i miljön. Vi utnyttjar även vår nya och spännande skolgård och vårt häftiga mediatek där vi upptäcker nya saker.
Vi förbereder barnen på att senare kunna klara sig på egen hand och ta eget ansvar. Det kan vara allt från hur man beter sig i trafiken till att fixa något att äta. Det viktiga är att lära sig att lita på sin egen förmåga. Tillsammans tar vi reda på saker, vi utforskar och lär oss nytt på nya sätt. Vi rör oss mycket och pratar ofta om vad som är bra och dåligt för hälsan. Barnen får också vara med och styra innehållet på vårt fritidshem. Men framförallt har vi roligt tillsammans!

Kontakt och telefonnummer

Alla kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakta oss.