Förskoleklass

Förskoleklass finns som en övergång mellan förskola och skola. Här får ditt barn vänja sig vid tanken att börja skolan i ett lugnt tempo. Förskoleklass innebär bland annat att ditt barn får nya kamrater, ska finna nya rutiner och vänja sig vid nya lokaler. Fokus i det pedagogiska arbetet ligger på lek och skapande.

Förskoleklass är en egen skolform som omfattas av läroplanen. Under året i förskoleklass får ditt barn möjlighet att växa in i skolan med allt vad det innebär. Fokus ligger mycket på det sociala – att skapa en sammanhållen grupp. Ur sammanhållning växer gemenskap som i sin tur skapar trygghet och plats för lärande.

Lek och skapande

Förskoleklass följer samma läroplan som grundskolan när det gäller skolans värdegrund, uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer. Byggstenarna i vardagen i förskoleklass är lek och skapande. Genom bland annat språklek och mattelek såväl inne som ute får ditt barn en lustfylld introduktion till grundskolan. Vi tar vårt uppdrag att stimulera ditt barns upptäckarglädje och förmåga till reflektion på allvar. Hos oss på Husensjö skola kommer ditt barn att få utforska, dra slutsatser och lära sig se resultat i allt vi gör.

På riktigt

Genom att hela tiden placera in det vi lär oss i ett större sammanhang blir det lättare för ditt barn att relatera till sina nya kunskaper. Om vi lär oss om bondgårdens djur så besöker vi exempelvis en bondgård i närområdet och när vi läser om miljö och natur så tar vi oss ut i närmiljön och utforskar naturen omkring oss.

I allt vi gör arbetar vi för att stimulera ditt barns förmåga att tänka självständigt, ta ansvar, egna initiativ och få utforska sin kreativitet och nyfikenhet. Detta hör till vad man kallar det entreprenöriella lärandet och syftar till att stimulera egenskaper som är viktiga för oss alla att behärska i dagens samhälle.

Vi finns med hela dagen

Trygghet är även en viktig faktor för att ditt barn ska kunna ta sig an nya utmaningar med glädje och nyfikenhet. Hos oss följer pedagogerna ditt barn genom hela dagen. Detta genom att det är samma personal som träffar ditt barn både i förskoleklassen och på fritids. Vi har även rastvakter som finns med under hela dagen.

Börja förskoleklass

Inför starten i förskoleklass kommer ditt barn få besöka skolan tillsammans med dig som förälder alternativt med pedagoger från förskolan. Detta för att bekanta sig med lokalerna, de nya kamraterna och personalen samt få en försmak av de nya dagliga rutinerna. Som att inta sin lunch i skolmatsalen eller ha rast på en skolgård.