Elevinflytande

Vi tycker det är viktigt att våra elever känner att de har inflytande över vad som händer på skolan. Därför har vi elevforum där eleverna får möjlighet att påverka och föra fram sina åsikter.

Elevforumet består av en representant från varje klass. För att alla ska få möjlighet att påverka, så väljs en ny representant inför varje elevforum. Det är pedagogerna som väljer vilka som ska vara med i elevforumet. Eleverna som blir valda ser det som ett hedersuppdrag, eftersom de får föra sina klasskamraters talan. Elevforumet har möte en gång i månaden och tar upp aktuella frågor som rör skolan. Exempel på ämne som tas upp är Olweus, hur man beter sig på internet, mat och miljö och arbetsro.

Inför varje elevforum finns det möjlighet att bjuda in en gäst som har god kunskap om det aktuella ämnet.