Du som förälder

För oss är det viktigt med en öppen dialog. Du som förälder ska på ett naturligt sätt delges information om det som rör ditt barn. Vi kommunicerar ut information såväl muntligt som via våra digitala kanaler, där du alltid kan koppla upp dig oavsett tid och rum.

Kommunikation via digitala kanaler

Via det webbaserade verktyget Unikum kan du som förälder följa ditt barns utveckling kontinuerligt. I Unikum finns ditt barns utvecklingsplan, IUP, samt den övergripande planeringen av den pedagogiska verksamheten. Du hittar unikum och flera andra pedagogiska IT-verktyg i Skolportalen. Vi kommunicerar också via skolans blogg, klassbloggar samt instagram.